Održavanje javnih površina

Trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o. je pružatelj usluge održavanja javnih i zelenih površina na području Općine Marija Bistrica

Čišćenje i sakupljanje otpada

Čišćenje makadama nakon zimske službe

Čišćenje snjega

Košnja trave

Sadnja i održavanje cvijeća, drveća, ukrasnog bilja

Usluge