Izjava o pristupačnosti

Lijepa Bistrica d.o.o. svoje mrežne stranice nastoji učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Lijepa Bistricad.o.o.  koje se nalazi na adresi: www.lijepa-bistrica.hr


Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište lijepa-bistrica.hr je djelomično odnosno usklađeno sa Zakonom, uz nedostatke koji su navedeni u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  •   Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta. Nije omogućena tekstualna alternativa ne tekstualnom sadržaju poput slika ili video-materijala.
  •   Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  •   Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  •   PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i druge datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.
  •   Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.
  •   Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.


Lijepa Bistrica d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti s ciljem usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. kolovoza 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.


Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Lijepa Bistrica d.o.o., uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem različitih dostupnih alata te vanjskom procjenom.


Izjava je zadnji put preispitana 15. kolovoza 2022.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Lijepa Bistrica d.o.o..

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Lijepa Bistrica d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: lijepa.bistrica@marija-bistrica.hr


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi: pristupacnost@pristupinfo.hr.