Javna savjetovanja

Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) trgovačko društvo Lijepa Bistrica d.o.o., Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, OIB: 82413603496, zastupano po Zlatku Topolovcu, direktoru, kao tijelo javne vlasti dana 30. prosinca 2021. godine donosi i objavljuje

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU

Redni brojNaziv akta ili dokumentaOčekivano vrijeme donošenja aktaOkvirno vrijeme provedbesavjetovanjaTrajanje savjetovanjaNačin na koji će se provesti savjetovanje
1.Cjenik usluge prikpuljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Marija Bistricatravanj 2022.veljača/ožujak 2022.30 danainternetsko savjetovanje putem: www.marija-bistrica.hr