Upute o razvrstavanju


Papir i karton

Odlažemo sljedeće:

‌•   Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari 
‌•   Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza) 
‌•   Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli 
‌•   Čiste papirnate vrećice 
‌•   Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima), kartonska ambalaža 
‌     za jaja
‌•   Valovita ljepenka

NE odlažemo sljedeće

•   Plastificirani papir 
‌•   Upotrjebljene papirnate maramice, salvete i pelene 
‌•   Korišteni papirnati tanjuri i čaše 
‌•   Fotografije 
‌•   Vlažni ili truli papir ili karton 
‌•   Prljavi papir 
‌•   Knjige s plastificiranim ili kožnim koricama 


Plastika

Odlažemo sljedeće:

•   Plastične boce od soka, mlijeka, vode 
‌•   Plastične boce od ulja i octa 
‌•   Ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudica margarina 
‌•   Jednokratni plastični pribor za jelo 
‌•   Čiste plastične vrećice, prianjajuće folije 
‌•   Predmeti od plastike (npr. zdjelice i slično) 
‌•   Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje 
‌•   Tetrapak

Napomena: sva plastična ambalaža treba biti isprana od ostataka sadržaja i, ukoliko je to moguće, spljoštena.

NE odlažemo sljedeće:

•   Ambalaža od motornih ulja i maziva 
‌•   Ambalaža od opasnih i zapaljivih tvari 


Staklo

Odlažemo sljedeće:

•   Ambalažno staklo 
‌•   Staklene boce 
‌•   Staklenke teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca) 
‌•   Razbijene staklene čaše (ne kristalne!)

NE odlažemo sljedeće:

•   Ogledala 
‌•   Prozorska stakla 
‌•   Armirano staklo, vatrostalno staklo 
‌•   Kristal 
‌•   Porculan 
‌•   Žarulje 
‌•   Medicinsko i laboratorijsko staklo (infuzije, ampule, epruvete) 


Metal

Odlažemo sljedeće:

‌‌•   Limenke 
‌•   Konzerve 
‌•   Metalni čepovi i poklopci (ambalaža treba biti isprana i, ako je to moguće,  spljoštena) • Aluminijska folija 

NE odlažemo sljedeće:

•   Metalna ambalaža s ostacima boje, lakova ili drugih zapaljivih tvari 
‌•   Metalna ambalaža od dezodoranasa i drugih sprejeva pod tlakom


Glomazni otpad

Glomazni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Glomazni otpad građani mogu besplatno odložiti u reciklažnom dvorištu ili naručiti usluga odvoza.

Odlažemo sljedeće:

•   Drvo (drveni stolovi, stolice, ormari, ostali predmeti od drva...) 
‌•   Plastika (plastični stolovi, stolice, plastične bačve i posude, kanistri, gajbe…) 
‌•   Metali (metalni stolovi, stolice, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj...) 
‌•   Ostalo (madraci, kauči, tekstil, odjeća...)

NE odlažemo sljedeće:

•   Građevinski otpad (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, drvena i plastična stolarija, građevinski materijali od azbesta i gipsa, šuta…) 
‌•   Opasni otpad 
‌•   Električni i elektronički otpad 
‌•   Otpadne gume 
‌•   Otpadna vozila 
‌•   Otpadne baterije 
‌•   Akumulatori…..


EE otpad

EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu. EE otpad iz kućanstva možete odložiti u reciklažnom dvorištu EE otpad podrazumijevamo sljedeće: 

‌•   Veliki kućanski uređaji (hladnjaci, ledenice, strojevi za pranje, sušilice,  električni štednjaci) 
‌•   Mali kućanski uređaji (usisavači, uređaji za pranje, glačala, uređaji za šišanje, pranje kose) 
‌•   Oprema informatičke tehnike 
‌•   Oprema za telekomunikacije 
‌•   TV, radioaparati, 
‌•   Rasvjetna oprema


Bio otpad

Biootpad je kuhinjski otpad nastao pripremom hrane te vrtni ili zeleni otpad. Pod biootpadom podrazumijevamo slijedeće: 

‌•    Kuhinjski otpad (sirovi ostaci voća i povrća, kora i listovi voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha i peciva, ostaci recikliranog papira) 
‌•   Vrtni ili zeleni otpad (otkos trave i živice, lišće, granje, uvenulo cvijeće,  otpalo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončarica za cvijeće, počupani korov,  kora drveta, iglice četinara) 
‌•   Ostali biootpad (kosa, dlaka, slama, piljevina, borove iglice, papirnate  maramice, manje količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)


Tekstil

Staru odjeću i tekstil možete odložiti u za to predviđene spremnike na javnim površinama ili u reciklažnom dvorištu.

Odlažemo sljedeće:

‌•     Odjeća, ručnici, zavjese 
‌•     Deke, posteljina 
‌•     Ostali otpadni tekstilni proizvodi. 

NE odlažemo sljedeće:

•      Obuća, kožna torba ‌
‌•      Pernati jastuci, popluni ‌
‌•      Materijale životinjskog podrijetla