Podaci o trgovačkom društvu


Tvrtka: Lijepa Bistrica, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

Skraćena tvrtka: Lijepa Bistrica d.o.o.

OIB: 82413603496

Sjedište: Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica


Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081045268, posl.br. Tt-16/21047-4


Temeljni kapital: 127.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

IBAN: HR2023600001102576603, Zagrebačka banka d.d.